Dricksvatten till små barn

Gratis kontoll av vatten från egen brunn för familjer med barn under ett år.

Små barn ska inte utsättas för hälsorisk. Därför kan familjer som väntar barn eller har barn som är ett år eller yngre, få en enkel vattenanalys gjord. Ni ska bo året runt i ett hus utan kommunalt dricksvatten och i någon av kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde eller Tibro.

Ni får parametrarna pH, nitrat och fluorid testade. Dessa parametrar kan indikera föroreningar av vattnet.

För att få reda på lite mer om vattnets kvalitet och om det är lämpligt att ge till barn under ett år rekommenderar vi att ni även gör en mikrobiologisk analys. Speciella provflaskor beställer ni från något av laboratorierna. Kostnaden för analysen betalar ni själva. På den här sidan finns länkar till laboratorier i närområdet.

Vill ni ha hjälp med den enkla vattenanalysen?

Skicka ett mejl till oss eller ring vår kundtjänst. Skriv eller berätta att ni väntar barn eller har barn som är ett år eller yngre och att ni vill ha hjälp att prova vattnet i er egen dricksvattenbrunn. Ni ska bo året runt i huset. Du behöver uppge ditt namn, din adress och fastighetsbeteckning. Vi behöver också veta ditt mobiltelefonnummer för att du ska få en avisering från labbet om var och när du kan hämta provtagningsmaterialet. Vi behöver även din e-postadress, om du har någon. Labbet skickar analyssvaret till din e-post. Om du inte har någon e-post får du svaret till din postadress.

Anvisningar hur ni ska ta provet finns i materialet ni får från labbet. Där finns även information om vad resultatet av provtagningen innebär. Resultatet av provet får ni från labbet. Vi får originalet  och ni får en kopia på resultatet. Provresultatet blir en allmän handling. Om någon person begär ut resultatet av provtagningen så ska vi lämna ut det.