När vattenbrist hotar behöver vi alla spara på vattnet. Laga till exempel läckande kranar.

När vattenbrist hotar - alla kan spara vatten!

Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden meddelar Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Det beror till stor del på torkan och de höga temperaturerna som varit i sommar. Tillgången på vatten i de små magasinen kan fortsätta att vara dålig under lång tid på många platser.

Brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har meddelat att vatten inte får tas ur länets små och medelstora vattendrag för bevattning. Du får alltså inte ta vatten från t.ex. en närliggande å, bäck eller sjö för att vattna i din trädgård.

Det här kan du göra för att minska din vattenförbrukning:

  • Duscha istället för att bada i badkar. 
  • Ta korta duschar. Stäng av vattnet under tiden du schamponerar håret och tvålar in dig.
  • Stäng av vattnet när du borstar tänderna.
  • Diska inte under rinnande vatten. 
  • Fyll disk- och tvättmaskinen helt innan du startar dem. Du behöver normalt ine skölja av porslinet innan du ställer ner det i diskmaskinen.
  • Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen. Då har du alltid kallt vatten att dricka. Vattnet du spolar ut innan du har kallt vatten från kranen kan du samla upp och använda till att till exempel vattna växter med.
  • Vattna inte i trädgården med dricksvatten! Samla istället upp regnvatten och vattna växterna med det, både inomhus och i trädgården.
  • Laga läckande toaletter och droppande kranar. De läcker mer än du tror.
  • Installera, om du själv äger fastigheten, snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.
  • Tvätta bara bilen hos en biltvätt där smutsigt vattnet samlas upp, renas och återanvänds. Det tjänar miljön dubbelt på!

 

Behöver du förvara dricksvatten i dunk?

Livsmedelsverket har ett antal goda råd om du måste förvara vatten i dunk under längre tid. Om dunken är väl rengjord innan den fylls och sedan förvaras mörkt och svalt så håller sig vattnet fräscht ungefär en veckas.

Om vattnet i dunken börjar att lukta eller smaka illa, är grumligt eller är kraftigt färgat så ska du inte dricka det. Det kan framför allt hända om dunken har förvarats för varmt och under längre tid.

När behöver du koka ditt dricksvatten?

Livsmedelsverket har information om under vilka omständigheter man behöver koka sitt dricksvatten. 

Kommunalt dricksvatten

Kommunerna kan besluta om olika åtgärder för att minska förbrukningen av kommunalt vatten. De kan till exempel införa bevattningsförbud. Läs på din kommuns webbplats för att få veta om din kommun har infört någon begränsning i vattenanvändningen.

Även verksamhetsutövare uppmanas att spara vatten!

Har din verksamhet tillstånd så har du rätt att ta så mycket vatten som det står i tillståndet. Men även om verksamheten håller sig inom tillståndets gränser så finns just nu goda skäl att vara sparsam med vattenförbrukningen. Har verksamheten inte tillstånd har du inte rätt att ta vatten om det finns en risk för skada på vattenmiljön. Om man inte har tillstånd kan man därför bli tvungen att drastiskt minska eller helt stänga sitt vattenuttag.