En traktor kör på åkermarken och sprutar bekämpningsmedel.

Sprutor för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel ska vara godkända

Jordbruksverket ska godkänna sprutor för växtskyddsmedel och sprutan behöver vara funktionstestad.

Från och med den 26 november 2016 måste sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel vara godkända av Jordbruksverket. För att kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad.

Ansökan om godkännande av sprutan gör du till Jordbruksverket. Du använder deras e-tjänst, länk hittar du under "Länkar". Jordbruksverkets beslut om godkännande gäller i tre år.

Funktionstest görs av behörig testare

Sprutorna ska funktionstestas minst en gång vart tredje år. Funktionstest får bara utföras av testare som genomgått Jordbruksverkets funktionstestarutbildning och anmält sin verksamhet till Jordbruksverket. En lista över godkända funktionstestare finns på Jordbruksverkets webbplats. Länk hittar du under "Länkar". Observera att det bara är funktionstestare som gett sitt medgivande till webbpublicering som finns med på listan.

Undantag från kravet på godkännande

På Jordbruksverkets webbplats finns en lista över de spruttyper som är undantagna från godkännandet. Det gäller till exempel en nytillverkad CE-märkt spridningsutrustning från EES-land eller Turkiet (undantaget gäller de tre första åren). Du kan behöva visa för oss när du köpte din spruta för att vi inte ska ställa krav på godkännande. Så ha inköpspappren i god ordning när vi kommer på tillsyn.