Hur har ni bestämt summan på fakturan?

Vi räknar ut en kontrolltid och en årlig kontrollavgift för din livsmedelsverksamhet med hjälp av Livsmedelsverkets system för risk- och erfarenhetsklassning. Vilken riskklass din verksamhet placeras i avgörs av vilka risker som finns för att någon ska bli sjuk av maten du hanterar och vilken omfattning din verksamhet har.

Vi utgår från fem frågor

1. Vilken typ av verksamhet och livsmedel handlar det om?

2. Hur mycket mat produceras eller hanteras?

3. Vem ska äta maten?

4. Vem sköter märkningen av livsmedlen?

5. Vilken erfarenhet har vi av din verksamhet?

Svaren på frågorna ger en summa poäng och en bokstav som vi sedan räknar om till kontrolltid. Efter det lägger vi till kontrolltidstillägget, beroende på vilken märkning som utförs i din verksamhet.

En verksamhet som ska ha fem timmars kontrolltid per år betalar en årlig kontrollavgift som är 6 855 kronor för 2020 (5 timmar x 1 371 kronor).

Datum