Jag har sålt eller kommer att sälja verksamheten. Vem ska betala kontrollavgiften?

Den som äger verksamheten den 1 januari ska betala den årliga kontrollavgiften. Detta gäller även om du planerar att sälja eller stänga verksamheten under året.

Företaget du säljer till ska också betala en årlig kontrollavgift.

Datum