Jag öppnar för säsongen i juni. Måste jag i alla fall betala den årliga kontrollavgiften i februari?

Ja, fakturering av de årliga kontrollavgifterna görs i januari och februari varje år, så fakturan ska betalas även om du startar senare under året.

Datum