Vid riskklassningen utgår vi från fem frågor.

Fråga 4: Vem sköter märkningen av livsmedlen?

Om du gör egna ingrediensförteckningar och etiketter eller om du själv översätter utländsk märkning eller utformar menyer med matsedlar får du ett kontrolltidstillägg. Syftet är att det ska finnas mer tid att kontrollera märkning i din verksamhet. Fördelningen av kontrolltimmar är numera i högre grad anpassad till företaget.

Märkning på till exempel etiketter, ingrediensförteckningar och menyer ska vara korrekt och inte på något vis verka vilseledande för kunden.

 

Datum