2. Råvaror och förpackningsmaterial

  • Hur kontrollerar livsmedelsföretagaret de varor som de tar emot?
  • Är förpackningsmaterial som kommer i kontakt med oförpackade livsmedel godkända för livsmedel?