Så hanteras kul- och mjukglass

Glass är en ömtålig vara som måste hanteras och förvaras på rätt sätt.

Kul- och mjukglasshantering

Kul- och mjukglass är känsliga produkter och därför ställs det stora krav på handhygien, hantering av glass samt rengöring av inredning, utrustning och redskap. Det är personalens noggrannhet vid tillämpning av sina hygienkunskaper som avgör kvaliteten på glassen. 

Gör rent på rätt sätt

Tänk på att pastörisering eller desinfektion inte ersätter rengöring. Desinfektionsmedel ersätter inte diskmedel. Desinfektionsmedlet ger endast effekt på rengjorda ytor. För att få den bästa effekten av desinfektionsmedlet bör ytorna först rengöras ordentligt med borste och diskmedel. Låt desinfektionsmedlet verka. Efter rengöring och desinfektion bör utrustningen och verktygen spolas av noga med rent kallt vatten.

Hantering av glassmix

Förvara mixen i kyla, åtminstone de förpackningar som skall användas inom kort. Maskinen kyler ned mixen snabbare när mixen är kall. Ju lägre temperatur desto mindre bakterietillväxt i glassen. Vid ett längre uppehåll mellan kunder bör en mindre mängd glass matas ut innan glassen serveras. En särskild ren sax bör användas för mixkartongerna.

Viktig att tänka på

Handhygien

 • Tvätta händerna noggrant och ofta, särskilt efter toalettbesök.
 • Använd flytande tvål och engångshanddukar.

Diskning/rengöring

 • Följ noga rengöringsschemat från maskinleverantören.
 • Använd rena redskap och ha separata redskap som inte används till något annat än rengöringen av maskinen. 
 • Utrustningen ska diskas ordentligt i varmt vatten med diskmedel. 
 • Använd inte disktrasor att torka av med, lufttorkning av disken är mest hygieniskt. 
 • Nydiskade och odiskade delar ska hållas isär. Ställ nydiskade delar på rena ytor.

Skopglass

 • Vatten till glasskopa bör bytas ofta, minst var tjugonde minut. Bakterier förökar sig snabbt i det glassblandade, halvvarma vattnet.
 • Diska skopan och förvaringskärlet samtidigt. 
 • Om du har varmvattenberedare och vattenbehållare, tänk på att byta vatten och rengöra ofta för att få en bra hygienisk kvalitet på vattnet. 
 • Håll glassen kall för att förhindra tillväxt av bakterier. Följ tillverkarens anvisningar eller den information som står på förpackningen för att veta i vilken temperatur glassen ska förvaras.
 • Skydda glassen mot solljus. Stäng locken eller täck över glassboxen både vid längre uppehåll mellan kunderna och när försäljningen upphör för dagen.