Livsmedelsverket avråder barn och vuxna från att dricka opastöriserad mjölk.

Det är inte tillåtet att sälja opastöriserad mjölk utanför mjölkgården

Opastöriserad mjölk får bara säljas eller skänkas bort i liten mängd på mjölkgården direkt till konsumenten.

Från den 1 september 2016 måste gårdar som vill sälja opastöriserad mjölk direkt till konsumenten registrera sig hos länsstyrelsen, så att de kan kontrollera mjölkproduktionen. Från gården får högst 70 liter opastöriserad mjölk säljas per vecka.

När du  köper opastöriserad mjölk från gården ska du få skriftlig information om riskerna med sådan mjölk och hur mjölken ska hanteras.

Livsmedelsverket avråder barn och vuxna från att dricka opastöriserad mjölk.

Det rådet är särskilt viktigt för små barn, gravida, äldre och sjuka personer. Det gäller särskilt för barn upp till fem års ålder men även barn upp till tio år är mer mottagliga. Det beror på att barns försvarssystem mot sjukdomsframkallande bakterier inte är fullt utvecklade.

Opastöriserad mjölk innehåller naturligt en mängd olika mikroorganismer varav en del kan ha sjukdomsframkallande egenskaper och som kan ge allvarliga följdverkningar. Campylobacter och STEC (kallas för EHEC när smittan finns hos människor) är två bakterier som kan finnas i opastöriserad mjölk och som också har kopplats till matförgiftning orsakad av opastöriserad mjölk i Sverige.

Livsmedelsverkets kartläggning visar att det är vanligt med sjukdomsframkallande bakterier i opastöriserad mjölk

I studien samlade man in mjölkfilter från 302 gårdar i västra Götaland, Skåne och Öland. I dessa regioner finns många gårdar och stor mjölkproduktion. Campylobacter och STEC hittades i 13 respektive 14 procent av de mjölkfilter som undersöktes. Det visade sig att flest positiva prover (som innehåller sjukdomsframkallande bakterier) hittade man hos gårdar med mer än 100 djur.  En slutsats Livsmedelsverket drar är därför att ju fler djur som finns på gården, desto större är risken att något djur i besättningen bär på sjukdomsframkallande bakterier.

Läs gärna mer om opastöriserad mjölk och kartläggningen på Livsmedelsverkets webbplats. Länkar finns under "Relaterad information".