Det är viktigt för en person som är allergisk att få reda på vad maten innehåller.

Du måste upplysa dina kunder om matens innehåll av allergener

På förpackade livsmedel ska det tydligt framgå om ingredienser från allergenlistan ingår i ett livsmedel.

För livsmedel som inte är färdigförpackade kan du ge informationen muntligen eller skriftligen.

Om du ger informationen muntligen ska du se till att det finns en upplysning där maten beställs, till exempel en skylt, om att informationen om allergener finns att få.

På skylten kan det till exempel stå ”Fråga oss om allergener” eller ”Är du allergisk, glöm inte att fråga oss vad maten innehåller”. Du kan även ge kunderna informationen om allergener skriftligen till exempel via menyn, särskild skylt eller i ett informationsställ.