I vätska bildar chiafrön en gel.

Livsmedelsbranschen får inte påstå vad som helst om effekten på hälsan

Du vet väl att hälsopåståenden på livsmedel är alla påståenden som uttrycker att livsmedlet har en positiv effekt på hälsan. I EG - förordning nr 1924/2006 om närings - och hälsopåståenden regleras hur hälsopåståenden får användas.

Hälsopåståenden får bara användas om de är godkända av EU-kommissionen

Gemensamt för alla påståenden är att de ska ha ett vetenskapligt stöd. Det är Efsa (Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet) som avgör om ett hälsopåstående har tillräckligt vetenskapligt stöd. Om hälsopåståendena gäller så kallade ”botanicals” (olika växter och växtextrakt) så får de användas om de lämnats in till Efsa för utvärdering senast i början av 2008 men ännu inte godkänts.