Tillfällig lag för att förhindra trängsel på serveringsställen

Sedan den 1/7 2020 gäller en ny tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I korthet innebär den att serveringsställen ska göra vad de kan för att minska smittspridning genom att förhindra trängsel. Miljönämnden ansvarar för tillsyn utifrån lagen. Reglerna kan ändras med kort varsel.

Den 24/12 2020 uppdaterades Folkhälsomyndighetens riktlinje om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen med att ett sällskap maximalt får innehålla fyra personer. Är det fler personer i ett sällskap måste dessa delas upp på flera bord med minst en meter emellan.

Vid behov ska serveringsstället öka avståndet eller vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för trängsel. Ta del av den uppdaterade föreskriften i sin helhet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Sedan i slutet av mars 2020 har tillfälliga riktlinjer avseende trängsel på livsmedelsverksamheter varit gällande. Den 1 juli 2020 ersattes dessa med en lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Verksamhetsutövaren ska:

  • Se till att det inte uppstår trängsel i lokalerna eller på eventuell uteservering. Gäster ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap. Detta kan göras på flera sätt, till exempel genom att möblera om, göra markeringar på golvet, använda nummerlappssystem istället för kö eller begränsa antalet tillåtna besökare.

  • Se till så att det inte sitter mer än fyra personer tillsammans i ett sällskap. 

  • Se till så att det inte uppstår trängsel i kö innanför eller utanför dörren.

  • Servering av mat och dryck ska ske genom bordsservering. Att beställa och hämta mat vid en disk eller buffé är bara tillåtet om det kan göras utan att det blir trängsel.

  • Gäster ska alltid inta mat och dryck sittandes vid bord, eller om det är möjligt utan att trängsel uppstår, sittande vid en bardisk.

  • Se till att gäster har möjlighet att tvätta händerna med två och vatten eller erbjuda handsprit.

  • Informera gäster hur de kan minska risken för smittspridning. Informationen ska innefatta vikten av att hålla avstånd, vikten av god handhygien, att mat och dryck ska intas sittande vid bord samt att gäster ska stanna hemma vid sjukdom. Informationen ska anpassas efter besökarna.

  • Verksamheten ska också i sin egenkontroll ha rutiner för hur smittspridning kan förhindras bland besökare och personal.

Klagomål & uppföljning av efterlevnad
Miljösamverkan östra Skaraborg ansvarar för tillsyn och har befogenhet att meddela förelägganden och att tillfälligt stänga verksamheter. Vid behov sker samråd med smittskyddsläkare.

Klagomål och tips på verksamheter som inte upplevs följa reglerna ska lämnas till Miljösamverkan östra Skaraborg. Använd gärna vår e-tjänst för att lämna klagomål eller kontakt oss via mejl info@miljoskaraborg.se eller telefon 0500-493630. Det är bra om du är så konkret som möjligt, vi behöver veta vilken verksamhet det är som inte följer reglerna och på vilket sätt du upplever att de inte följs.

Andra platser än serveringsställen
När det gäller andra platser än serveringsställen, till exempel köpcenter, butiker och allmänna platser såsom torg och kollektivtrafik så är det verksamhetens och den enskilda individens ansvar att se till att avstånd kan hållas. Länsstyrelsen har tillsyn utifrån den så kallade Pandemilagen.

De olika föreskrifterna kan ibland överlappa förbudet mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. I dessa fall är det polisen som är behörig myndighet. Mer information finns på polisens hemsida.