Bilden visar en mängd papp redo att sända till återvinning.

Avfall med producentansvar

Producentansvar innebär att producenten är skyldig att se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem och anvisa insamlingsplatser där avfallet kan lämnas in. Som verksamhetsutövare ska du sortera ut aktuella avfallsslag.

Det som ska sorteras är:

  • Förpackningar (papp, papper, wellpapp, glas, plast, plåt, trä, textil mm)
  • Returpapper (tidningar, direktreklam, kataloger och liknande)
  • Batterier
  • Elektriska och elektroniska produkter (el-avfall)
  • Glödlampor och vissa belysningsarmaturer
  • Däck
  • Bilar
  • Retursystem för plastflaskor och metallburkar
  • Det finns även frivillig överenskommelse för insamling av kontorspapper.

 

Behöver du hjälp med hämtning av utsorterade förpackningar rekommenderar vi att du diskuterar det med den hämtningsentreprenör du anlitar för verksamhetsavfallet eller någon av aktörerna inom området.

Alternativt kan du själv köra ditt avfall med producentansvar. Du bör då kontakta respektive materialbolag för information om var du ska lämna ditt avfall.