Företagens hushållsavfall

Hushållsavfall är avfall som kommer från hushåll samt jämförbart avfall från annan verksamhet. Hushållsavfall är sådant avfall som liknar det vi får hemma och alltså inte är verksamhetsspecifikt. Som exempel kan nämnas avfall från personalmatsal, fikarum, väntrum, entréer, toaletter, kontor, kök och städ.

Det hushållsavfall som är kvar efter att du och din personal sorterat ut förpackningar, returpapper och trädgårdsavfall är avfall som kommunen ansvarar för. Din städfirma eller transportör för brännbart verksamhetsavfall får inte transportera bort dina hushållssopor.

Exempel på hushållsavfall som kommunen ansvarar för kan vara: 

  • Plastföremål som inte är förpackningar, t.ex. plastpennor och plastgem. 
  • Fönsterkuvert och post-it lappar.
  • Pappershanddukar.
  • Moppar och trasor.
  • Fimpar och snus.
  • Slam från slamavskiljare som tillhör enskilda avloppsanläggningar.

Transport av hushållsavfall

Hushållsavfallet som uppkommer i din verksamhet får du själv inte transportera. Det är enbart kommunen eller den som kommunen anlitar som får transportera hushållsavfall.

Kommunalförbundet Avfall & Återvinning Skaraborg (A&ÅS) ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall. Har du frågor gällande verksamhetens hushållsavfall kontakta A&ÅS.