Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Registreringsplikt råder för medelstora förbränningsanläggningar.

Följande anläggninar finns registerade i Miljösamverkans område.

Verksamhet Ort Typ av förbränningsanläggning Tas i bruk, datum
Lantmännen lantbruk Skövde Annan medelstor förbränningsanläggning 2019-07-01