Bilden visar en kaja som sitter och spanar

Vilda fåglar

Kajor och andra fåglar kan störa omgivningen.

Om du vill mata småfåglarna under vintern behöver du ordna matningen från fågelbord eller hängande matare som hindrar stora fåglar, möss, råttor och andra skadedjur att komma åt maten. Det är också viktigt för småfåglarna att matningen sker så att fåglarna inte kan förorena fågelmaten med spillning. Det finns risk att olika sjukdomar sprids mellan fåglarna. Därför är  det också bra att göra rent fågelbordet ibland. Tänk då på att skydda dig själv från att bli smittad. Grundregeln är att tvätta händerna noga med tvål och vatten efter att ha hållit på med fågelautomater, foderpåfyllning etc. Var gärna utomhus när du rengör fågelmataren.

Det är inte lämpligt att lägga ut bröd eller andra matrester eftersom det kan locka till sig råttor och möss. Om du bor i flerfamiljshus eller i en bostadsrättsförening kan det finnas ordningsregler som säger att det inte är tillåtet att mata småfåglar på balkonger, fönsterbrädor eller loftgångar. Det är fastighetsägaren som har det yttersta ansvaret för att fågelmatningen inte orsakar störningar i omgivningen.

Kajor och andra fåglar kan störa omgivningen

Ibland får vi klagomål på störande kajor och andra fåglar, framför allt i tätorterna. Vi bedömer normalt sett att de inte är en olägenhet för människors hälsa, i miljöbalkens mening. Smittspridning från fågel till människa är väldigt sällsynt. Vi förespråkar långsiktiga åtgärder för att lösa problemet.

Förr ansågs det att enda sättet att lösa problem med störande fåglar var att skjuta av dem. Tyvärr visar erfarenheten att det sällan hjälper under någon längre period. Om man lyckas att skjuta några stycken fåglar så finns det ständigt nya fåglar utanför tätorterna som är redo att flytta in. Ett mer långsiktigt sätt att lösa problemet är olika förebyggande åtgärder.

Här följer några olika förslag som har prövats på olika platser, ibland med gott resultat, ibland med inte lika bra resultat. Du få helt enkelt pröva dig fram beroende på vilken situation det gäller. Du kanske behöver kombinera flera olika åtgärder.

Det här kan du som fastighetsägare göra för att hålla borta kajor och andra störande fåglar:

  • Håll gårdar och grönytor rena från pinnar, kvistar med mera. Fåglarna använder sådant material för att bygga sina bon med.
  • Minska antalet fåglar genom att störa dem precis innan de ska till att häcka. Det kan du göra genom att till exempel täcka för skorstenar, nischer och andra lämpliga häckningsplatser. Det brukar fungera bra att täta med hönsnät. Ta så tidigt som möjligt bort rester av bon från tidigare häckningar. 
  • Sätt upp rovfågelsattrapper på husets tak. Sådana kan du köpa i jaktaffärer.
  • En allmän uppfattning är att många fåglar skyr blå färg. Blå band kanske kan hjälpa till att hålla skator borta. Reflekterande remsor kan ha samma effekt. De ger även ifrån sig ljud när det blåser.
  • Du kan använda ”ögonattrapper” och skrämselballonger. Så här gör du enkla ögonattrapper själv: ta en cirkelrund platta, cirka 1 decimeter i diameter. Måla en svart pupill och en gul/orange iris på båda sidorna av plattan. Ögonattrapperna hänger du upp i buskar, träd, verandor och liknande. De ska hängas två och två för att likna ett rovdjur. Skrämselballonger gör du enklast genom att använda färgglada ballonger med påmålade ögon. Fåglarna uppfattar ballongerna som rovfåglar.
  • Du behöver troligen variera typen av skrämseltaktik eftersom fåglarna vänjer sig efter ett tag.
  • Sopkärl och papperskorgar ska vara försedda med lock och vara stängda så att fåglarna inte kan dra ut innehållet. Matavfall ska alltid förpackas i en påse och slängas i en behållare med lock.
  • Du kan också kontakta ett företag som arbetar med sanering och skadedjursbekämpning. De har oftast god kunskap om förebyggande åtgärder för att hålla borta störande fåglar och andra djur.

 

Miljönämnden östra Skaraborg har antagit en riktlinje för hur vi ska arbeta med problem som är relaterade till störande kajor och andra fåglar. Riktlinjen finns under dokument.

På Sveriges Ornitologiska Förenings (SOF) webbplats finns information om vilda fåglar.

Sjuka eller döda vilda djur

Viltsektionen på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala har uppdraget att följa och analysera sjukdomsläget hos vilda djur i landet. Hittar du ett sjukt eller avlidet vilt djur så tar SVA gärna emot informationen. I första hand gäller det vilda djur som kan misstänkas ha dött av sjukdom, inte trafikdödade djur. Mer information om SVA samt formulär för rapportering finns länkad.

Kommunala skyddsjägare

Det finns kommunala skyddsjägare i Falköping, Hjo, Skövde och Tibro. Du når dem via kommunens kontaktcenter/växel. I Karlsborg får du kontakta kommunens kontaktcenter/växel för besked. Det kan vara så att du behöver kontakta någon jägare i den lokala jaktvårdskretsen för att få reda på vad som gäller.

Under tiden 1 maj till 31 augusti förekommer normalt ingen jakt eftersom de flesta djur har ungar under denna tid på året.