Radonbidrag

Du kan söka stöd för radonsanering. Bidraget går sedan den 1 juli 2018 att söka hos Länsstyrelsen.

Det är ägare till en- och två bostadshus som kan söka bidraget under förutsättning att ägaren själv bor i huset.

Bidraget kan täcka 50 procent av skäliga åtgärdskostnader. Maxbelopp blir 25 000 kronor. Efter slutförd sanering ska radonhalten i inomhusluften vara högst 200 Bq per kubikmeter.

Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats innan en ansökan om bidrag har kommit in till länsstyrelsen. Läs mer och ansök hos Länsstyrelsen, se länkar.