Resultat av mätningar av radonhalt i flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

Miljönämnden har satt målet att radonhalten i inomhusluften i lägenheter i flerbostadshus och bostadsrätter ska vara lika eller lägre än 200 Bq/kbm luft senast år 2018.

Under flera år har vi arbetat med att få ägare till flerbostadshus och bostadsrätter att mäta radonhalt i lägenheterna. Om radonhalten har varit över 200 Bq/kbm luft så ska ägaren/bostadsrättsföreningen göra de åtgärder som behöver göras för att halten ska vara lika eller lägre än 200 Bq/kbm luft.

Radonkartan för flerbostadshus och bostadsrättsföreningar

På kartan kan du ta del av årsmedelvärdet för de radonmätningar som är max tio år gamla.

  Grön prick innebär att radonhalten i huset är 200 Bq/kbm luft eller lägre.
  Röd prick innebär att radonhalten i huset är högre än 200 Bq/kbm luft.
Svart prick innebär att radonhalten inte är mätt.

 

Hur säkra är uppgifterna som visas på kartan?

År 2011 startade miljönämnden ett flerårigt projekt som går ut på att få fastighetsägarena till flerbostadshus att mäta radon och göra åtgärder om det behövs. Så att alla personer som inte själva kan påverka radonhalten i sin inomhusmiljö ska leva i en inomhusmiljö där radonhalten är lägre eller lika riktvärdet.

Mätuppgifterna på kartan kommer från de mätningar som fastighetägarna och bostadsrättsföreningarna gör under projekttiden eller som är max tio år gamla. Mätningarna ska vara gjorda enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder.

Vi uppdaterar uppgifterna på kartan två gånger per år.

Riksdagen har beslutat om flera miljökvalitetsmål. Målet "God bebyggd miljö" innebär bland annat att alla bostäder ska ha en radonhalt i inomhusluften som är lika eller lägre än 200 Bq per kubikmeter luft.

Vill du veta hur det går för fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna?

I projektrapporten under "Dokument" kan du läsa en sammanfattning av vårt arbete med att få fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna att få lägenheter/hus där radonhalten är lägre eller lika med riktvärdet, 200 Bq/kbm luft.

Är uppgifterna på kartan felaktiga?

Kontakta vår kundtjänst om du anser att någon uppgift är felaktig på kartan. Kontakta oss också om du saknar uppgifter i något flerbostadshus/bostadsrättsförening.