Rådgivning om gemensamma avlopp

Miljösamverkan och kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro har en rådgivare för att hjälpa till att skapa gemensamma avloppslösningar på landsbygden.

Det är många områden på landsbygden som lämpar sig för gemensamma avloppslösningar. För att fånga upp dessa områden och samla fastighetsägare inom respektive område har Miljösamverkan och kommunerna inrättat en gemensam resurs, en VA-rådgivare.

Rådgivningen är opartisk och kostnadsfri och kan vara ett bra stöd vid uppstart i arbetet med en gemensam avloppsanläggning. Fastighetsägarna kan få hjälp med myndighetskontakter, få förslag på möjliga alternativ för att förbättra avloppen och upplysningar om vilka eventuella utredningar som kan behöva göras.

Vill du veta mer och har tankar på att lösa din avloppsrening gemensamt med en eller flera grannar kan du kontakta vår VA-rådgivare.