Ansökningshandlingar och karta som behövs.

Dags för fastighetsägare kring sjön Viken att se över sina avlopp

Miljösamverkan förbereder för 2020 års inspektioner av enskilda avlopp som kommer att ske i området kring sjön Viken i Karlsborgs och Tibro kommuner. Den som känner på sig att fastighetens avlopp är undermåligt kan redan nu ansöka om att anlägga nytt och därmed spara en dryg tusenlapp.

Förekom inspektören redan 2019 och spara en slant!

I början av 2019 görs en preliminär bedömning av alla anläggningar i det utvalda området. Denna baseras på de uppgifter som finns våra register. De fastigheter som vi inte vet någonting om, eller, som antas ha en bristfällig anläggning får därefter ett brev hem i brevlådan.

Fastighetsägaren faktureras en avgift om ca 1000 kr för arbetet med att ta fram den preliminära bedömningen. Ansöker man om nytt tillstånd innan brevet dimper ner så kan man alltså spara en tusenlapp.

Den som har ett godtagbart avlopp får inget brev och behöver heller inte betala någonting. 

Varför måste man betala?

Miljösamverkans avgifter baseras på en taxa som kommunfullmäktige beslutat, och att varje fastighetsägare ska betala är faktiskt uttryckt i gällande lagstiftning. Enligt miljöbalken så ska inte tillsyn enligt miljölagarna betalas av samhället (till exempel via skatt) utan det är den som förorenar, i det här fallet den som släpper ut avloppsvatten, som skall betala för inspektionen och arbetet runt omkring.

Avloppsmässa

Miljösamverkan kommer under våren att arrangera en avloppsmässa eller informationskväll där fastighetsägare ges möjlighet att möta diplomerade entreprenörer, se olika alternativ och prata med sakkunniga på plats.

Det finns lite mer än 13 000 enskilda avlopp i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. Drygt hälften av dessa avloppsanläggningar uppfyller inte miljökraven. Miljönämnden har satt som mål att minst 5 procent av dessa ska åtgärdas varje år.

Aktuella regler och tips på hur du själv kan göra en första bedömning av ditt avlopp finns här på sidan.