Bilden visar kartbild över området Svebråta och Korsberga

Enskilda avlopp kring Svebråta och Korsberga

Har du fått ett brev ifrån oss angående ditt avlopp? Då har du troligen en eller flera fastigheter på landsbygden kring Svebråta och Korsberga. Antingen så vet vi ingenting om din avloppsanläggning och behöver få information från dig, eller så tyder den information vi har på att din avloppsanläggning inte uppfyller dagens krav.

Vi har precis gjort en preliminär bedömning av alla avloppsanläggningar i det utvalda området. Den är baserad på de uppgifter som finns våra register och arkiv. De fastigheter som vi inte vet någonting om, eller, som antas ha en bristfällig anläggning har därför fått ett brev hem i brevlådan. Läs mer om preliminär bedömning.

Den arbetstid som våra handläggare har lagt ned för att leta information om din fastighet kommer du att få betala för. Avgiften är 1140 kronor per fastighet, har du flera fastigheter så får du ett brev och en avgift per fastighet. 

Om du vet med dig att avloppsanläggningen på din fastighet förmodligen inte är godtagbar så kan du påbörja arbetet med att ansöka om tillstånd redan nu. Läs mer om hur du ansöker om att anlägga nytt avlopp.

Om du vill visa för oss att du inte har något avlopp, eller vill berätta något om din befintliga avloppsanläggning kan du använda vår e-tjänst för att komplettera ett pågående ärende, eller skicka mejl/post till oss. Glöm inte bifoga bilder.

Innan du kan fylla i vår e-tjänst för ansökan eller ansökningsblankett, så behöver du bestämma vilken typ av anläggning du vill ha och i de flesta fall gräva en provgrop och sätta ned ett grundvattenrör. 

Den som redan har ett godtagbart avlopp, eller har en aktiv ansökan hos oss, får inget brev och behöver heller inte betala någonting. 

Svar på de vanligaste frågorna på film

Vi vet att du troligen har ganska många frågor nu. För ett par år sedan (2021) skapade vi några filmsnuttar där vi berättar lite mer och svarar på en del av de vanligaste frågorna som vi brukar få. Ta en titt på dessa. Observera dock att vissa uppgifter om till exempel område och avgifter rör inspektionsområdet för år 2021. Se informationsfilmerna.

Kan du svara JA på någon av de här frågorna så kommer din avloppsanläggning med stor sannolikhet att behöva göras om:

  • Avloppsanläggningen är äldre än 20 år, den är alltså anlagd 2001 eller tidigare.
  • Avloppsvattnet leds till en stenkista.
  • Det är mindre än 50 meter mellan avloppets utsläppspunkt och min dricksvattentäkt/vattenbrunn.
  • Slamavskiljaren/trekammarbrunnen rymmer mindre än 2000 liter.
  • Avloppsanläggningen är uppdaterad, men utan tillstånd.

Checklista för att kontrollera avloppsanläggningen

Om du vill visa för oss att din avloppsanläggning är godtagbar så kan du använda vår checklista för att kontrollera avloppsanläggning. Skicka in den för bedömning till oss. Använd gärna vår e-tjänst för att komplettera befintligt ärende och ladda upp dina svar.

Fritidshus med utedass?

Om din fastighet är ett fritidshus som varken har vatten eller avlopp så kan du beskriva det för oss. Vi vill ha bilder som styrker din berättelse. Har du ett utedass eller liknande kan du behöva ansöka om eget omhändertagande av toalettavfall, läs mer på sidan om torra toaletter.

Avloppsmässa/informationsmöte 2023

Miljösamverkan anordnade ett informationsmöte för berörda fastighetsägare den 5 september. Missade du mötet, eller om du har frågor eller funderingar om ditt avlopp är du alltid välkommen att höra av dig till oss.