En ny avloppsanläggning är nedgrävd. Här ses lock till slamavskiljare och fördelningsbrunn ovan jord.

Inspektion av små avlopp runt Väring och Tidan.

Sommaren 2019 är det i området mellan Väring och Tidan som våra inspektioner kommer att ske. Vill du inte få ditt nuvarande avlopp inspekterat ska du till exempel ha skickat in en ansökan om att få bygga en ny anläggning.

Bor du i något av de här områdena så har du fått ett brev från oss. Brevet innehåller mycket information, bland annat ett meddelande där vi berättar vad vi vet om ditt enskilda avlopp. I de flesta fallen har vi inte så mycket kunskap om avloppet.

Om du har en avloppsanläggning som är godkänd har du inte fått något brev.

Under våren 2018 har vi skickat brev till drygt 600 fastighetsägare i området mellan Väring och Tidan.

Vad ska du göra nu?

Om du inte vill att vi inspekterar din nuvarande avloppsanläggning så ska du göra något av detta senast den 15 april 2019:

Så här uppfattar du din anläggning Då gör du det här
Om du inser att din nuvarande anläggning inte uppfyller dagens krav på rening (till exempel storlek och ålder på anläggningen).

Skicka in en fullständigt ifylld blankett för att ansöka om tillstånd att få göra en ny avloppsanläggning.

Om du vill bygga en gemensam anläggning tillsammans med flera av dina grannar eller ansluta ditt avlopp till kommunal avloppsrening.
Skicka in en fullständig så kallad avsiktsförklaring. Det innebär att ni ska lista vilka fastighetsägare (namn, adress och fastighetsbeteckning) som planerar att bygga en gemensam anläggning. Ni ska även beskriva översiktligt hur ni tänker er att lösa reningen av avloppsvattnet.
Om du anser att din anläggning är godtagbar kan du skicka in papper till oss som visar att din avloppsanläggning är godtagbar (till exempel foton, en kopia på ett tillstånd som vi saknar, ritningar, eller annan information som visar att anläggningen är godtagbar). Observera! En stenkista är inte en godtagbar avloppsaläggning! Vi granskar dina papper och bedömer om anläggningen uppfyller dagens reningskrav.Du har inget utsläpp av avloppsvatten från huset, varken vatten från wc eller bad-, disk- eller tvätt.Skicka in uppgifter som visar att du inte har något utsläpp av avloppsvatten (till exempel foton, skriftlig beskrivning av hur du har det med vatten och eventuellt avlopp/latrin)

 

Du får betala en avgift

Inför 2019 års inspektion av små avlopp får fastighetsägarna betala lite olika beroende på den arbetsinsats vi har utfört och kommer att utföra. Avgiftens storlek avgörs i varje enskilt fall.

Den lägsta avgiften får du betala om du tar fasta på vår bedömning att din nuvarande avloppsanläggning inte uppfyller dagens reningskrav och om du senast den 15 april 2019 skickar in en ansökan om att få tillstånd för en ny godtagbar anläggning. Alla fastighetsägare som har en anläggning som vi saknar information om eller som vi efter registergenomgången bedömer inte uppfyller dagens krav på avloppsrening betalar den här avgiften. Om du visar för oss att du inte har något utsläpp av avloppsvatten får du också betala den här avgiften.

Avgiften i nästa nivå får du betala som vill visa att din anläggning är godtagbar och skickar in papper till oss som vi behöver granska. Vi granskar pappren och gör en ny bedömning utifrån det som du har skickat in till oss.

Den högsta avgiften betalar du som inte godtar vår bedömning eller som avstår från att skicka in några uppgifter överhuvudtaget till oss. Då kommer vi och inspekterar din nuvarande avloppsanläggning.

Avgift för ansökan

För 2018 är avgiften för att få tillstånd för en ny avloppsanläggning 4900 kronor.