Frystoalett

En frystoalett fungerar genom att avfallet fryses ner till under -10°C.

Latrinen kan antingen hämtas av kommunen eller komposteras. Om du väljer att kompostera din latrin behöver du ansöka om eget omhändertagande.

Datum