Torrtoalett – en möjlig miljövinst

Istället för vattentoalett kan du välja en torr lösning. Det är ofta betydligt billigare än att åtgärda en bristfällig avloppsanläggning.

Om du väljer en kretsloppsanpassad torrtoalett får du en lägre vattenförbrukning. Dessutom minskar risken för smittspridning och övergödning av närliggande sjöar och vattendrag. Att kompostera sitt toalettavfall och tillvarata mullen och näringsämnena på den egna tomten är enkelt. Det ger dessutom en god miljövinst.

Många torrtoaletter att välja mellan

Det finns ett stort utbud av torrtoalettlösningar, till exempel olika förmultningstoaletter, större så kallade multrum eller enkla utedass med latrinkompostering. Det finns torrtoaletter som nästan har samma komfort som en vattentoalett, men de kräver mer tillsyn och skötsel. Att sortera bort urinen minskar risken för lukt och flugor. De torra fekalierna (bajset) blir då också lättare att hantera och kompostera.

Du måste ansöka om latrinkompostering

Med många torrtoaletter följer latrintunnor som det går att kompostera toalettavfallet i. Du kan också kompostera i en latrinkompost som finns färdiga att köpa eller så kan du bygga en själv.

För att få ta hand om ditt eget toalettavfall behöver du skicka in en ansökan till Miljösamverkan östra Skaraborg. Toalettavfall måste tas om hand så att sjukdomar inte sprids och så att störande lukt inte uppstår.

På webbsidan Avloppsguiden finns mer information om hur du tar hand om ditt toalettavfall.

Hämtning av latrin

Om du inte vill eller kan ta hand om ditt toalettavfall själv är hämtning av latrin ett alternativ. Latrinhämtning sköts av Avfallshantering östra Skaraborg.

Tänk på att även om du väljer en torr lösning för toalettavfallet behöver du någon form av avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten (BDT).