Tillståndsprocessen för avlopp

Att anlägga ett nytt avlopp är en stor ekonomisk investering och kan ta mycket tid i anspråk. Det är svårt att sätta en exakt tid, nedan kan du se hur processen ser ut och vem som ska göra vad.

Du som fastighetsägare eller sökande ansvarar för att:

  • välja en avloppsanläggning som renar avloppsvattnet tillräckligt bra
  • skicka in en fullständigt ifylld blankett för ansökan eller anmälan
  • se till att avloppsanläggningen byggs enligt tillståndet du får från oss.  

Innan du börjar bygga din avloppsanläggning måste du skicka in en ansökan eller anmälan till oss.

  • Har du installerat en vattentoalett är det en ansökan du ska skicka in.
  • Om du inte har någon vattentoalett men har framdraget vatten för bad, disk och tvätt (bdt-vatten) som du ska bygga anläggningen för, så är det en anmälan du ska skicka in.


Kraven på underlag och fullständiga uppgifter är de samma som en anläggning för vattentoalett och bdt-vatten. Det är ofta storleken på anläggningen som skiljer sig åt.

Så här ser tillståndsprocessen ut:

Fastighetsägaren Du kontaktar en eller flera entreprenörer (grävare).
Fastighetsägaren eller den entreprenör du vill anlita Entreprenören eller du själv tar fram olika förslag till lösning för att rena avloppsvattnet från din fastighet. Du funderar, eventuellt tillsammans med din entreprenör, på vilken typ av anläggning som passar på platsen där du ska ha avloppsanläggningen. Du måste även ta hänsyn till volymen och sammansättningen på avloppsvattnet, dvs. vilka typer av föroreningar som avloppsvattnet innehåller.
Entreprenören eller fastighetsägaren Entreprenören eller du sätter ner ett grundvattenrör. Entreprenören tar ut jordprover och analyserar dem för att få fram ett värde på markens vattengenomsläpplighet (LTAR-värde).
Fastighetsägaren Du värderar förslagen. Du bestämmer dig för vilket förslag du vill satsa på och vilken entreprenör du eventuellt ska anlita.
Fastighetsägaren eller entreprenören

Ta gärna hjälp av entreprenören för att fylla i ansökan. Du behöver ha uppgifterna från mätningarna i grundvattenröret och LTAR-värdena för att kunna beräkna vilken typ av anläggning du ska ha och hur stor anläggningen ska vara.

För att din ansökan ska vara fullständigt ifylld är det många tekniska detaljer som ska vara preciserade. Det hjälper dig din entreprenör med.

Behöver du ett servitut för din anläggning? Eller kanske ett grannintyg?

Du ska skicka med en situationsplan där du ritat in var din anläggning ska vara, var du har din dricksvattenbrunn och var dina grannar har sina vattenbrunnar, om det finns vattendrag, bäckar, diken eller sjöar i närheten. På vår webbplats finns en karta där du kan få fram din fastighet och skriva ut en karta att rita in alla uppgifter på. Se en av länkarna.

Fastighetsägaren eller entreprenören Skicka in din ansökan med situationsplan, eventuella grannintyg, servitut eller liknande till oss på Miljösamverkan östra Skaraborg. 
Miljösamverkan Vi tar emot din ansökan, registrerar den och granskar så att den är fullständigt ifylld. Om vi saknar något så begär vi att du skickar in kompletterande uppgifter. Din fastighet läggs in i ett ruttsystem för att vi ska få till en effektiv körplanering.  
Miljösamverkan och gärna fastighetsägaren och entreprenören Vi gör, eventuellt tillsammans med dig och din entreprenör, ett besök på platsen. Vi bedömer om underlaget i din ansökan är tillräckligt för att vi ska kunna ta det slutgiltiga beslutet om tillstånd.
Miljösamverkan 1. Om alla miljö- och hälsoskyddskrav är uppfyllda beslutar vi om tillstånd för att anlägga avloppet.
2. Vi ber om kompletteringar från dig om det behövs. Därefter beslutar vi om tillstånd när vi fått tillräckligt underlag från dig.
Fastighetsägaren eller entreprenören Du eller din entreprenör anlägger avloppsanläggningen enligt det som är skrivet i tillståndet.
Fastighetsägaren Du ser till att entreprenören fyller i ett intyg att avloppsanläggningen är byggd enligt tillståndet (entreprenörsintyg). Om vi inte får in entreprenörsintyget kommer vi att kontakta dig.
Miljösamverkan Om du har anlitat en entreprenör som inte är diplomerad gör vi ett besök på platsen efter cirka två år, för att se att anläggningen är byggd enligt tillståndet.