Vad är slamavskiljare, septiktank, två- och trekammarbrunn?

Det är samma sak! 

I princip. En slamavskiljare är oftast det första reningssteget i en avloppsanläggning. Det är i denna som slam och fasta partiklar avskiljs från vattnet. Det vanligaste är en trekammarbrunn, men man kan också ha olika kombinationer av en- och tvåkammarbrunnar.

  • I ett normalhushåll för fem personer ska den totala våtvolymen vara minst 2000 liter och den första kammaren ska utgöra minst 50% av volymen. För ett BDT-avlopp är minsta godtagbara volym 900 liter.

  • Mellanväggarna i slamavskiljaren ska vara hela och bestå av ett hållbart material. 

  • Vid utloppet från slamavskiljaren ska det sitta ett T-rör. Det förhindrar att flytslam kommer med till nästa reningssteg. Röret har en öppning upptill och nedtill. I äldre slamavskiljare kan det vara en betongskärm.

En avloppsanläggning som bara innehåller en slamavskiljare reducerar väldigt lite fosfor, kväve och organiskt material. Det är därför nödvändigt med ytterligare ett reningssteg efter slamavskiljaren.

Datum