Finns det några bidrag att söka?

Ja och nej. 

Personer som bor i lägenhet eller hus i stan med kommunalt VA betalar för sitt vatten och avlopp i mindre portioner hela tiden. Antingen inbakad i hyran eller som en avgift till kommunen.

Bor du på landet med eget avlopp så har du istället en större utgift när det är dags att uppdatera anläggningen. Det behöver du budgetera för och kanske spara till. Många banker brukar bevilja lån för att uppgradera fastighetens avloppsanläggning.

Det går i de flesta fall att ansöka om ROT-avdrag för att anlägga nytt avlopp, uppgradera sitt gamla eller ansluta till kommunala ledningar. Prata med din entreprenör om vilka möjligheter som finns, du kan också läsa på Skattemyndighetens webbplats.

Datum