Eldning av trädgårdsavfall

Sedan den 1 januari 2024 gäller en ny lagstiftning i avfallsförordningen som innebär att trädgårdsavfall ska lämnas till återvinningscentralen eller komposteras. För närvarande görs olika tolkningar av den nya lagstiftningen.

För att ta hand om ditt avfall på bästa sätt ska du antingen kompostera avfallet i din trädgård eller lämna det till återvinningscentralen. Utifrån förutsättningarna i Miljösamverkans kommuner är vår nuvarande bedömning att det inte är tillåtet att elda trädgårdsavfall.

Eftersom det nationellt finns olika syn på hur trädgårdsavfall ska hanteras enligt avfallsförordningen kommer vi inte göra någon aktiv tillsyn utan väntar på utlovat förtydligande från vägledande myndigheter.

Dispens och tillstånd

Du kan ansöka om dispens från förbud mot eldning för en offentlig tillställning, till exempel en påskbrasa eller valborgsmässobrasa.

Ansökan ska innehålla följande information:

  • Kontaktuppgifter till sökande
  • Skälen till ansökan. Till exempel valborgsmässofirande med brasa
  • Plats, datum och tidpunkt för eldningen
  • Mängden trädgårdsavfall som ska eldas

Skicka din dispensansökan till info@miljoskaraborg.se

I väntan på Naturvårdsverkets förtydligande kommer samtliga dispensansökningar för eldning av trädgårdsavfall vid offentliga tillställningar, exempelvis majbrasor, att beviljas utan avgift. Tänk på! Eldning vid dispens får ske förutsatt att det inte orsakar olägenheter för människors hälsa.

Du kan även behöva tillstånd från polismyndigheten om du ska elda en påskbrasa eller valborgsmässobrasa på offentlig plats.