Tillsyn av äldre vedpannor

Vi arbetar just nu med att ta reda på vilka vedpannor som inte uppfyller kraven när det gäller utsläpp till luft. Målet är att förbättra luftkvalitén genom att se till att de vedpannor som används i tätorterna uppfyller kraven.

Vi har nyligen skickat ett brev till ett antal fastighetsägare som enligt våra uppgifter har äldre vedpannor installerade. Vi behöver mer information om dessa pannor för att bedöma om de är godkända för fortsatt användning.

Enligt miljöbalken ska alla använda bästa möjliga teknik. Vilket enligt vår bedömning innebär att din vedpanna behöver ha ackumulatortank av tillräcklig storlek, keramisk isolering och använda blålågeteknik.

Det är endast äldre vedpannor vi tittar på, det är alltså inte några vedspisar, kaminer eller gamla kakelugnar med i vårt urval.

Det är ungefär 150 fastighetsägare i centralorterna som fått brevet. Syftet är att förbättra luftkvalitén lokalt här i Skaraborg.

Har du fått ett brev från oss så behöver du svara på frågorna senast 31 augusti.

Ett fåtal fastighetsägare har inte lämnat in svarsbrevet i rätt tid. Är du en av dem kommer du under september att få ett brev från Miljösamverkan med krav om att lämna uppgifter. Ditt svar ska ha kommit in till miljönämnden senast den 31 oktober 2019

Du kan använda dig av det medsända svarsbrevet eller lämna dina svar med hjälp av webbformuläret här på sidan.

För mer information om de krav som ställs på vedpannor läs i foldern eller på de länkade webbplatserna.