Svarsbrev om din vedpanna

Vi vill ha mer information om din vedpanna. Vi arbetar just nu med att ta reda på vilka vedpannor som inte uppfyller kraven när det gäller utsläpp till luft.

Vi behöver veta om du har gjort några förändringar i din eldningsutrustning, till exempel installerat ny teknik, hur mycket du eldar eller om du har en annan primär uppvärmningskälla och kanske slutat att använda vedpannan.

Vi vill ha dina uppgifter om din vedpanna till oss senast den 31 augusti 2021.

Vi vill att du antingen använder det här formuläret eller svarar på pappersblanketten som skickades med i brevet. Brevet skickas till alla fastighetsägarna till fastigheten men det räcker att en av ägarna svarar. 

Vår behandling av personuppgifter

Uppgifterna som du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem.

Miljönämnden östra Skaraborg är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att hanteringen av personuppgifter inom nämndens verksamhet är laglig. Hur vi behandlar dina personuppgifter i det här formuläret kan du läsa om i dokumentet "Information till dig som lämnar personuppgifter i blanketter, webbformulär eller e-tjänster".

Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i.

 Uppgifter om din fastighet
Fastighetsägare*
Fastighetsbeteckning*
Fastighetens adress*
Telefon
E-post*
 Om du inte har någon e-post så ber vi dig använda svarsblanketten som skickade tillsammans med brevet.
Ärendenummer*


 Information om din vedpanna
Tillverkare
Modell
Tillverkningsår
Är vedpannan din huvudsakliga värmekälla?*
Min vedpanna är en kökspanna med effekten (kW):
Om du svarat nej: vilken är din huvudsakliga värmekälla?
Vad eldar du med i din vedpanna?Om du svarar "Annat": beskriv här vad du eldar med
Hur ofta eldar du i vedpannan?*
Hur många gånger per år eldar du?
Om du endast eldar vid extraordinära situationer (t.ex. strömavbrott eller tillfälliga köldtoppar), vid vilken utomhustemeratur börjar du elda?
Om du endast eldar vid extraordinära situationer (t.ex. strömavbrott eller tillfälliga köldtoppar), hur mycket ved använder du per år (m3/år)?
Eftersom jag inte har ackumulatortank, eller saknar ackumulatortank av tillräcklig storlek, planerar jag att utöka den sammanlagda ackumulatorvolymen till
Om du svarat att du planerar att utöka din ackumulatorvolym, när planerar du att göra detta?
Jag planerar att byta ut min vedpanna till ett annat alternativ. Jag kommer att byta till:
Om du svarat att du planerar att byta till ett annat alternativ, när planerar du att göra detta?
Om du svarat "Annat": beskriv här vilket värmesystem du planerar att byta till
Ditt framtida användande av vedpannan*
 Om du endast eldar i din vedpannan vid extraordinära situationer behöver du inte svara på frågan nedan.
Min vedpannaHur stor är din ackumulatortank? Ange i liter.
Hur stor är din boyta? Ange i kvadratmeter.


Jag vill få information och beslut från Miljösamverkan till*

 Informationen är inlämnad av:
Namn