Lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter, postiva eller mindre positiva, på hur vi sköter vårt arbete eller det sätt vi arbetar på?

Här kan du lämna dina synpunkter.

Du kan vara anonym om du vill. Om du vill att vi ska svara på dina synpunkter behöver du lämna telefonnummer eller e-post.

Det finns fler sätt du kan använda för att meddela oss dina synpunkter. Du kan:

  • Ringa vår kundtjänst, 0500-49 36 30
  • Skicka fax till 0500-41 83 87
  • Skicka brev till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 Skövde
  • Besöka oss på kontoret, Hertig Johans torg 2 (Hälsans hus), Skövde
  • Naturligtvis kan du också framföra dina synpunkter till våra inspektörer när de är hos dig på inspektion eller kontroll.
Namn
Telefonnummer
E-postadress
Dina synpunkter