Livsmedelskontroll hos vård- och omsorgsverksamheter, skolor och dricksvattenverksamheter 2022