Miljötillsyn på skjutbanor, motorsportbanor, golfbanor samt anläggningar med organiska lösningsmedel och avfall