Miljötillsyn på flera olika branscher med fokus på uppföljning från föregående tillsyn samt information om ny lagstiftning om farligt avfall