Förtroendevalda 2019-2022

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg består av tio ordinarie ledamöter och tio ersättare. Även Miljönämnden östra Skaraborg består av tio ledamöter och tio ersättare.

Direktionens ledamöter

Parti

 

Kommun

Jonas Davidsson (S) ordförande Karlsborg
Per-Olof Andersson (M) vice ordförande Tibro
Dan Gabrielsson (S) ledamot Falköping
Adam Johansson (M) ledamot Falköping
Catrin Hulmarker (M) ledamot Hjo
Pierre Robert Rydén (S) ledamot Hjo
Catarina Davidsson (C) ledamot Karlsborg
Katarina Jonsson (M) ledamot Skövde
Johan Ask (S) ledamot Skövde
Rolf Eriksson (S) ledamot Tibro
       
Ersättare      
Karola Svensson (C) ersättare Falköping
Pema Malmgren (M) ersättare Falköping
Britt-Marie Sjöberg (C) ersättare Hjo
Bodil Hedin (S) ersättare Hjo
Torbjörn Colling (M) ersättare Karlsborg
Anna Bruzell (S) ersättare Karlsborg
Ulrica Johansson (C) ersättare Skövde
Maria Hjärtqvist (S) ersättare Skövde
Ann Ohlsson (L) ersättare Tibro
Mikael Faleke (M) ersättare Tibro
       

Miljönämndens ledamöter

Parti

 

Kommun

 Philip Segell (M)  ordförande  Skövde
 Ingrid Martens (C)  förste vice ordförande  Falköping
 Anders Lundgren (C)  andre vice ordförande  Karlborg
 Lena Sjödahl (M)   ledamot  Falköping
 Björn Bröne (L)   ledamot  Hjo
 Anders Karlsson (S)   ledamot  Hjo
 Peter Kornestedt (S)   ledamot  Karlsborg
 Göran Bergman (S)   ledamot  Skövde
 Gunnel Johansson (S)   ledamot  Tibro
 Thomas Danielsson (M)   ledamot  Tibro
       
 Ersättare      
 Maria Bruckshaw (KD)  ersättare  Falköping
 Anders Blom (MP)  ersättare  Falköping
 Kerstin Strandbergh (M)  ersättare  Hjo
 Kenny Johansson (S)  ersättare  Hjo
 Stig Larsson (L)  ersättare  Karlsborg
 Ronny Siderud (S)  ersättare  Karlsborg
 Tommy Westerberg (C)  ersättare  Skövde
 Margareta Lindh (S)  ersättare  Skövde
 Thomas Carlsson (S)   ersättare  Tibro
 Mikael Krusell (M)   ersättare  Tibro
       
Revisorer      
Ronny Wennerström (M) sammankallande Tibro
Lars Elinderson (M)   Falköping