Sammanträdesdagar 2021

Miljönämnden östra Skaraborg sammanträder vid dessa 
tillfällen under 2021.

27 januari
24 februari
7 april
2 juni
8 september
7 oktober
2 december

 

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg sammanträder vid dessa tillfällen.

5 mars
15 juni
22 oktober
10 december (reservdatum)