Taxor och avgifter 2021

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning.

Här nedan finns länkar till respektive medlemskommuns taxor.

Uppdragstaxan har beslutats av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg.