Sammanträdesdagar 2024

Direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg

8 mars
14 mars
5 juni
18 oktober
13 december

 

Miljönämnden östra Skaraborg

31 januari
28 februari
10 april 
2 maj (reserv)
4 juni
11 september
9 oktober
6 november (reserv)
4 december