Taxor och avgifter

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs verksamhet beslutas av kommunfullmäktige i respektive kommun. Taxorna är uppdelade efter aktuell lagstiftning.

Uppdragstaxan har beslutats av direktionen för Miljösamverkan östra Skaraborg.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen 2022 hittar du till höger under dokument.

 

Taxor och avgifter  Grundfaktor 2021 Grundfaktor 2022
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 1 053 kr 1 075 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, planerad kontroll 1 394 kr 1 423 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, extra kontroll 1 128 kr 1 151 kr
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel, avgift för registrering 1 128 kr 1 151 kr
Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer 1 053 kr 1 075 kr
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier) 1 053 kr 1 075 kr
Taxa för uppdrag och utlämning av allmänna handlingar 1 053 kr  1 075 kr
Inställelseavgift för extra tillsyn (kronor per kontrolltillfälle) 242 kr 247 kr

 

Länkar till respektive medlemskommuns taxor 2021