Information till media efter miljönämndens sammanträde 2023-04-12

Miljönämnden östra Skaraborg har haft sitt tredje sammanträde för året. Mötet hölls i Hjo. 

Behovsutredning för tillsyn och kontroll inför år 2024–2026

Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att anta behovsutredningen för tillsyn och kontroll för åren 2024–2026. Enligt direktionsriktlinjen för planering, uppföljning och verksamhetsutveckling ska nämnden utreda behovet av tid och personalresurser för tillsyn och kontroll varje år. Behovsutredningen omfattar tillsyn, kontroll och prövning enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om foder och animaliska biprodukter, tobakslagen, strålskyddslagen och lagen om sprängämnesprekursorer.

Behoven kan komma att revideras under hösten om förutsättningar ändras med anledning av kommande budget och strategisk plan, nämndens mål eller ny lagstiftning eller vägledning från centrala myndigheter.

Mikael Wendt företräder nämnden vid Sveriges miljökommuners årsmöte

Miljönämnden östra Skaraborg är medlem i Sveriges miljökommuner som är ett forum där nationell och lokal miljöpolitik möts och utvecklas. Majoriteten av förbundets medlemmar är kommunala miljönämnder. Miljönämnden östra Skaraborg beslutade att utse sin ordförande Mikael Wendt (L) till nämndens företrädare vid Sveriges miljökommuners årsmöte den 27 april 2023.

Protokoll från mötet finns anslaget på Miljösamverkan östra Skaraborgs webbplats. Frågor på ovan eller andra ärenden från dagordningen besvaras av miljönämndens ordförande Mikael Wendt, telefon 0705-70 21 25. För handlingar, illustrationer eller bilder kontakta kundtjänst, telefon 0500-49 36 30.

Miljönämnden östra Skaraborg är nämnden för tillsyn, kontroll och prövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelskontroll i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro.