När vattenbrist hotar behöver vi alla spara på vattnet. Laga till exempel läckande kranar.

När vattenbrist hotar - alla kan spara vatten!

Yt- och grundvattennivåerna har varit mycket låga under det gångna året. Tillgången på vatten kan fortsätta att vara dålig på många platser.

Det här kan du göra för att minska din vattenförbrukning:

  • Duscha istället för att bada i badkar. 
  • Stäng av vattnet under tiden du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
  • Diska inte under rinnande vatten. 
  • Fyll disk- och tvättmaskinen innan du startar dem. Du behöver normalt ine skölja av porslinet innan du ställer ner det i diskmaskinen.
  • Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och sätt in i kylen. Då har du alltid kallt vatten att dricka. Vattnet du spolar ut innan du har kallt vatten från kranen kan du samla upp och använda till att till exempel vattna växter med.
  • Vattna inte i trädgården med dricksvatten! Samla istället upp regnvatten och vattna växterna med det, både inomhus och i trädgården.
  • Laga läckande toaletter och droppande kranar.
  • Installera, om du själv äger fastigheten, snålspolande duschmunstycken, kranar och toalettstolar.

 

Behöver du förvara dricksvatten i dunk?

Livsmedelsverket har ett antal goda råd om du måste förvara vatten i dunk under längre tid. Till exempel ska dunken förvaras mörkt och svalt och den ska vara väl rengjord. 

Vattnet i dunken kan komma att lukta eller smaka illa, framför allt om dunken har förvarats för varmt och under längre tid. Du ska naturligtvis inte dricka vatten som smakar eller lukta illa, är grumligt eller är kraftigt färgat.

När behöver du koka ditt dricksvatten?

Livsmedelsverket har information om under vilka omständigheter man behöver koka sitt dricksvatten. 

Kommunalt dricksvatten

Kommunerna kan besluta om olika åtgärder för att minska förbrukningen av kommunalt vatten. De kan till exempel införa bevattningsförbud. Läs på din kommuns webbplats för att få veta om din kommun har infört någon begränsning i vattenanvändningen.