Jag har ett avlopp i mitt garage, kan jag tvätta bilen där?

Nej. Från vanligt garage leds vattnet helt orenat till kommunens avloppsreningsverk där mängden miljöfarliga ämnen stör reningsprocesserna och försämrar slammets kvalitet.

Datum