Bilden visar rinnande vatten från en vattenkran.

Fjärrvärmevatten i Skövde

Får du din värme till huset levererat via fjärrvärmenätet från Skövde Värmeverk och plötsligt får svagt grönt vatten i din varmvattenkarn så kan du ha läckage från fjärmvärmevattnet.

Skövde Värmeverk tillsätter ett färgämne i fjärrvärmevattnet för att lättare kunna spåra läckage, både inomhus och utomhus. Färgämnet heter Pyranin och är livsmedelsklassat. Det används idag i till exempel hygienartiklar som tvål, tvättmedel och schampo. 

Grönt vatten inomhus

Får du svagt grönt vatten i din varmvattenkran så behöver du se över växlingen mellan fjärmvärmevattnet och varmvattnet. Det kan finnas en läcka. Det går fortfarande att duscha, tvätta och diska med vattnet utan att det missfärgar något. Men du ska undvika att använda det gröna vattnet till matlagning eftersom det är fjärrvärmevatten. Observera, att det inte överhuvudtaget är lämpligt att använda varmvatten för matlagning.

Om du får svagt grönfärgat varmvatten så kontakta Skövde Värmeverk, 0500-49 95 30 eller varmeverket@skovde.se. Bor du i lägenhet och får grönfärgat varmvatten kontaktar du din hyresvärd eller bostadsrättsföreningen.

Grönt vatten utomhus

Eftersom Pyranin är fluorescerande så är det enkelt att hitta läckor utomhus i dagvattenbrunnar eller vattensamlingar genom att lysa på vattnet med en UV-lampa. Det gröna färgämnet påverkar inte miljön eller människors hälsa. Misstänker du att ser ett läckage på fjärrvärmeledningen så kontakta Skövde Värmeverk.