Företag

Som företagare har du ett ansvar för att din verksamhet inte skadar omgivningen genom utsläpp till mark, luft och vatten eller på något annat sätt ger en negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det ställs speciella krav på vissa lokaler som är öppna för allmänheten tex. skolor, salonger och badanläggningar. Har du en livsmedelsverksamhet finns ytterligare regler att ha koll på. Här på vår webbplats kan du få råd och tips om olika saker du kan behöva veta.