BIlden visar några flerbostadshus.

Fastighetsägare (hyreshus och bostadsrätter)

Som fastighetsägare till hyreshus och bostadsrätter har du ett stort ansvar för att fastigheten fungerar som den ska och att de som bor i huset är trygga med boendemiljön.

Du behöver ha kontroll på många olika saker så att fastigheten inte ska medföra några risker för miljön eller hälsan för de som bor i huset. 

Fastighetsägarens ansvar inom områdena miljö och hälsa finns reglerat i miljöbalkens nionde kapitel. Ansvaret omfattar flera olika områden, till exempel:

 • avfallshantering
 • avlopp
 • buller
 • djur som stör
 • fukt och mögel
 • köldmedier
 • obligatorisk ventilationskontroll (OVK)
 • oljecisterner
 • PCB
 • radon
 • rökning i lokaler dit allmänheten har tillträde
 • snöröjning och sandning
 • vatten (legionella)
 • värme och ventilation

 

När vi får klagomål på bostäder som upplevs ha problem av olika slag brukar vi i första hand rekommendera personen att kontakta sin hyresvärd. Steg två är att personen noggrant för dagbok över störningen och med hjälp av vår blankett anmäler sitt klagomål till dig som fastighetsägare. Har inte du som fastighetsägare återkopplat till personen inom två veckor lämnar personen en kopia av dagboken och klagomålet till oss.

Därefter gör vi en utredning huruvida det är en olägenhet enligt miljöbalken och folkhälsomyndighetens allmänna råd. Så snart klagomålet kommit till vår brevlåda så är det en offentlig handling.