Bild på en tatuering med röda och blå blommor, på en arm.

Hygienisk behandling - Akupunktörer, fotvårdare, piercare, tatuerare

En verksamhet som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta måste vara anmäld till oss. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Verksamhetsutövarens ansvar

Du ska ha din verksamhet anmäld hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att dina kunder inte utsätts för några risker i samband med behandlingen.

Anmälningsplikten gäller även om verksamhetens är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du även måste vara anmäld hos oss om du erbjuder behandlingar hemma hos kunder, på arbetsplatser, mässor eller liknande. Om din verksamhet är anmäld till IVO, inspektonen för vård och omsorg, behöver du inte vara anmäld hos miljösamverkan.

Du ska ha en så kallad egenkontroll där du bland annat beskriver risker och hur det förebyggande arbetet går till.

Din verksamhet innebär risker för dina kunders hälsa

När du med skalpell eller nål penetrerar dina kunders hud innebär det alltid en hälsorisk eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Detta kan leda till att bakterier kommer ner i djupare hudlager och orsaka infektioner. Det finns även risk för allergi, vanligen nickelallergi och allergiska reaktioner på tatueringsfärg. 

En annan allvarlig hälsorisk är att kunden kan få någon typ av blodsmitta.

Anmäl oseriösa verksamheter!

Om du vet om någon akupunktör, fotvårdare, piercare eller tatuerare som inte är anmäld hos oss eller om någon bedriver verksamhet i hemmiljö så kan du misstänka att verksamheten inte är seriös.

Eftersom den här typen av verksamhet utgör en risk för människors hälsa så vi vill gärna få information om vilka som utför sådana utan att vara anmälda hos oss. Hör av dig till oss om du vet någon som inte är anmäld eller som  jobbar i hemmiljö. Du kan använda vykortet "Vet du något som vi också borde veta?"  för att berätta för oss om den oseriösa verksamheten. Du kan vara anonym.