Bild på en tatuering med röda och blå blommor, på en arm.

Hygienisk behandling - Akupunktörer, fotvårdare, piercare, barberare, tatuerare

En verksamhet som erbjuder hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta måste vara anmäld till oss. Exempel på hygieniska behandlingar är fotvård, akupunktur, piercing, rakning med rakkniv, tatuering och kosmetisk tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument.

Verksamhetsutövarens ansvar

Du ska ha din verksamhet anmäld hos Miljösamverkan östra Skaraborg. Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret för att dina kunder inte utsätts för några risker i samband med behandlingen.

Anmälningsplikten gäller även om verksamhetens är ambulerande, det vill säga uppsökande. Det innebär att du även måste vara anmäld hos oss om du erbjuder behandlingar hemma hos kunder, på arbetsplatser, mässor eller liknande.

Verksamheten ska ha en så kallad egenkontroll där du bland annat beskriver risker och hur det förebyggande arbetet går till.

Din verksamhet innebär risker för dina kunders hälsa

När du med skalpell eller nål penetrerar dina kunders hud innebär det alltid en hälsorisk eftersom kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor punkteras. Detta kan leda till att bakterier kommer ner i djupare hudlager och orsaka infektioner. Det finns även risk för allergi, vanligen nickelallergi och allergiska reaktioner på tatueringsfärg. 

Det är en allvarlig hälsorisk om kunden kan få någon typ av smitta.

Nya regler från den 1 juli 2021

Från och med den 1 juli 2021 gäller en ny lag för estetiska behandlingar. I samband med den nya lagen införs en förändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Lagändringen innebär att verksamheter som bedriver hygienisk behandling och därmed omfattas av miljöbalken ska anmäla sin verksamhet i de fall behandlingen innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användande av stickande eller skärande verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för blodsmitta.

Det innebär att fler verksamheter än tidigare bedöms bli anmälningspliktiga, till exempel omfattas nu även verksamheter som använder håltagningspistoler, rakkniv mot huden eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. 

Om du driver en verksamhet som är anmälningspliktig så omfattas du förutom av grundkravet på egenkontroll även av förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901). Det innebär bland annat att du ska ha egenkontrollen dokumenterad. Läs mer om egenkontroll.

Anmäl din verksamhet 

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör vi en bedömning. Om vi bedömer att din verksamhet inte är anmälningspliktig kommer vi avsluta din anmälan och du kommer inte behöva betala någon avgift.

Anmäl oseriösa verksamheter

Om du vet om någon akupunktör, fotvårdare, piercare eller tatuerare som inte är anmäld hos oss eller om någon bedriver verksamhet i hemmiljö så kan du misstänka att verksamheten inte är seriös.

Eftersom den här typen av verksamhet utgör en risk för människors hälsa så vi vill gärna få information om vilka som utför sådana utan att vara anmälda hos oss. Hör av dig till oss om du vet någon som inte är anmäld eller som jobbar i hemmiljö. Du kan vara anonym.