Fakturor till Miljösamverkan

Sedan den 1 april 2019 finns en ny lag som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Detta innebär att alla leverantörer till Miljösamverkan måste skicka e-fakturor.

Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade så väl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan det aktuella datumet omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

Hur påverkas du som är leverantör till Miljösamverkan av lagen om e-fakturor?

Om du är en leverantör med ett befintligt avtal så gäller de villkor som är avtalade kring faktureringen avtalstiden ut. För alla övriga leverantörer gäller att fakturor ska skickas till oss via PEPPOL nätverket och ska vara antingen i formatet PEPPOL BIS Billing 3.0 eller Svefaktura senast 1 april 2019.

Om du idag redan skickar e-fakturor till oss kan du bortse från detta.

Skicka e-fakturor till oss från ert affärssystem

Om du aldrig har skickat en e-faktura till Miljösamverkan tidigare eller om du redan skickar e-fakturor till Miljösamverkan men vill ändra format eller skicka fakturor via PEPPOL-nätverket - gör så här:

- Anmäl i Skövde kommuns e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura, där finns Miljösamverkan som alternativ. På så vis kan vi bevaka att fakturan inkommer och att den innehåller rätt uppgifter.

E-faktura uppgifter
Godkända format är:  Svefaktura BIS 5A 2.0, Svefaktura 1.0 och PEPPOL BIS Billing.

Peppol-ID: 2220002865

GLN-ID: 7381020272732

E-faktura referens
Alla leverantörsfakturor som inkommer till Miljösamverkan östra Skaraborg ska innehålla referensen YY351000. Referensen lämnas vid beställningstillfället.

Registrera er faktura manuellt

Om ni inte kan skicka e-fakturor idag och endast skickar ett mindre antal fakturor till oss finns en möjlighet att använda vår fakturaportal. Gör så här:

- Anmäl i Skövde kommuns e-tjänst att ni kommer att skicka e-faktura
- Gå sedan till Fakturaportalen. Där vi erbjuder en helt kostnadsfri tjänst där du kan registrera fakturan manuellt.