En illustration som visar ett lekrum med bord, stolar och leksaker.

Kemikalier i barnens vardag

Barn och ungdomar är mer känsliga för skadliga kemikalier än vuxna. Även om de enskilda varorna inte är akut giftiga, så utsätts barn för kemikalier som kan vara skadliga, både i hemmiljö och i förskolan eller skolan.

Skydda barnen mot onödiga kemikalier

För att skydda barnens hälsa är det därför viktigt att undvika att barnen utsätts för vissa farliga ämnen i onödan. Det kan till exempel handla om att tvätta nya textilier innan de används och avstå från att köpa varor som är behandlade med bakteriedödande ämnen.

Kemikalieinspektionen har tagit fram en broschyr om vad du kan göra för att minska risken att dina barn kommer i kontakt med onödiga kemikalier. Läs gärna mer på Kemi:s webbplats.

Fyra snabba tips från broschyren Kemikalier i barns vardag

  • Förvara farliga kemiska produkter i originalförpackning utom syn- och räckhåll för barn.
  • Undvik varor som är behandlade med bakteriedödande ämnen.
  • Låt inte barn suga och bita på saker som inte är gjorda för dem.
  • Vädra ofta och försök att hålla dammet borta från rum där små barn kryper och leker.

 

Kemikaliesmarta förskolor

Förskolorna i Stockholms stad ska bli kemikaliesmarta och i det arbetet har de tagit fram en webbutbildning som kan hjälpa personalen och föräldrarna att ta bort onödiga kemikalier. Vi har möjlighet att ta del av en tittversion av utbildningen. Du hittar den under länkarna.