Utökat rökförbud från 1 juli

Den 1 juli blir det förbjudet att röka på flera allmänna platser utomhus, till exempel uteserveringar och busshållplatser.

 Riksdagen har beslutat att införa rökförbud på flera allmänna platser utomhus för att begränsa hälsorisker och olägenheter orsakade av rök. Från den 1 juli 2019 blir det förbjudet att röka på

• Områden i anslutning till färdmedel, till exempel perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer omfattas, det gäller till exempel biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet.

• Uteserveringar till restauranger och caféer.

• Inhägnade idrottsanläggningar. Rökförbudet gäller även om idrottsanläggningen används till andra aktiviteter som till exempel konserter eller mässor.

• Lekplatser som allmänheten har tillträde till.

• Entréer till lokaler och andra utrymmen som omfattas av rökförbud. Till exempel entréer till restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Några av skälen till det nya rökförbudet är att minska den sociala exponeringen för rökning vilket på sikt bidrar till att avnormalisera rökning. Detta är extra viktigt i förhållande till ungdomar, vilka är särskilt känsliga för visuella signaler och sociala normer. Införandet av rökfria inomhusmiljöer har minskat rökningen och risken för tobaksröksrelaterade sjukdomar. Ett förbud att röka på allmänna platser utomhus tros ge en motsvarande effekt.

Rökning begränsar tillgängligheten till allmänna platser för personer som är extra känsliga för rök. Ett utvidgat rökförbud på vissa allmänna platser utomhus kommer att göra platserna mer tillgängliga för personer som av olika skäl inte vill eller bör utsättas för tobaksrök. Framförallt gäller det barn, vars luftvägar är särskilt känsliga.

De nya reglerna om rökfria miljöer gäller inte bara tobaksrökning utan även:

• inhalering av tobak som t.ex. förångats

• rökning av örtprodukter för rökning

• användning av e-cigaretter

• användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.

Det ät ditt ansvar att se till att reglerna följs!

Det är du som fastighetsägare, eller du som på annat sätt disponerar (till exempel hyr) en lokal, som ansvaret för att rökförbudet följs. Kort sagt är det den som har praktiska möjligheter att se till att bestämmelserna om rökförbud följs.

Vid entréer har ägaren eller den som disponerar utrymmet innanför entrén ansvar för rökförbudet. Det gäller oavsett om denna person äger eller disponerar området utanför entrén. Om en entré går till ett köpcentrum eller ett kontorskomplex, bär normalt fastighetsägaren ansvaret för att rökförbudet följs.

Den som har ansvar för rökförbudet ska tydligt skylta och informera om förbudet och vid behov ingripa med information och tillsägelser.

Om någon trots tillsägelse röker där rökning inte är tillåten, får denna person avvisas. Bara poliser och ordningsvakter har rätt att avvisa. Den som är ansvarig för att rökförbudet följs har alltså inte laglig rätt att själv avlägsna personer som bryter mot rökförbudet, utan måste ta hjälp av polis eller ordningsvakter.

Tillsyn

Kommunen har tillsynsansvar över de rökfria miljöerna. Folkhälsomyndigheten ansvarar för att ge kommunerna tillsynsvägledning om rökfria miljöer.